OGŁOSZENIE

W dniu  04.09.2014 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę nr LXII/1590/14 w sprawie zmiany nazwy Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (skrót WCRS).  Nowym Dyrektorem WCRS od dnia 01.07.2014 r. jest Pani Dorota Feliks.

Sekretarz Osiedla “Ołbin”

Wiesław Gosławski