W trakcie uroczystej Gali chcemy uhonorować Liderów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Osiedla Ołbin.
Serdecznie Zapraszamy.

W dniu 10 stycznia 2017 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne Więcej informacji (kliknij) http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka-2017-ogloszenie-o-naborze

2 stycznia 2017 r. rozpoczął się nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja 2017. Nabór potrwa do 17 lutego włącznie.

W tym roku w WBO do wydania jest 25 milionów złotych. Swój projekt może zgłosić osoba pełnoletnia – lider projektu, z którym konsultowany jest kształt projektu na każdym etapie jego realizacji.

Jak dzielone są pieniądze?

  • Projekty rejonowe:
    Na potrzeby WBO Wrocław podzielony jest na 14 rejonów – rejon skupia kilka osiedli. Projekt rejonowy to taki, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie.
    Każdy rejon ma do „wydania” 1,5 mln zł czyli łącznie 21 mln zł. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. zł i projekty duże do 750 tys. zł.
  • Projekty ogólnomiejskie
    To projekt, który dotyczy całego miasta lub więcej niż jednego regionu. Tutaj do wydania są 4 mln zł. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł.

O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider.

Najważniejsze informacje dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 dostępne są  na stronie: www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo

Z dniem 29 XII 2016 r. radny Wiesław Gosławski zrezygnował z funkcji Sekretarza Osiedla.

Nowy Roczek ku nam zmierza,
poprzez morza, góry, lasy
oby przyniósł dużo zdrowia
i w budżecie więcej kasy                                                                                                                                                                                                                                                   . . . 
życzą radni Rady Osiedla Ołbin.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń życzą radni Rady Osiedla „Ołbin”.

 UWAGA, wyjątkowo w czwartek.

W dniu 29.12.2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się XLII Sesja w Radzie Osiedla "Ołbin".

Zapraszamy serdecznie.

Strony